Sakharov-prisen Nyheder 01:35

Venezuelas demokratiske opposition har fået tildelt Sakharov-prisen for 2017

Verden -

Sakharov-prisen for tankefrihed 2017 er blevet tildelt alle politiske fanger i Venezuela og den demokratiske opposition, repræsenteret af formanden for nationalforsamlingen, Julio Borges. "Denne pris er en anerkendelse til alle venezuelanere", sagde Julio Borges, da han modtog prisen i Strasbourg. Sakharov-prisen for tankefrihed, der er opkaldt efter for den sovjetiske fysiker og systemkritiker Andrei Sakharov, uddeles hvert år af Europa-Parlamentet.

Venezuela Nyheder 04:16

Sakharov-prisen 2017: Venezuelas opposition i et kriseramt land

Verden -

Venezuela gennemgår en økonomisk og politisk krise. Landets politiske opposition kæmper hver dag for at genvinde friheden. Europa-Parlamentet tildelte Sakharov-prisen for tankefrihed 2017 til alle politiske fanger i Venezuela og den demokratiske opposition, repræsenteret af præsidenten for dens nationalforsamling Julio Borges.

Jul Nyheder 01:39

Glædelig digital jul

Samfund -

I juletiden vender flere og flere borgere sig mod digitale produkter. Det er en ny norm, der skal reguleres for at beskytte borgerne bedre. Fra mangelfulde produkter, uberettiget geo-blokering, leverancer på tværs af grænser til online-streaming og afskaffelsen af roaming, tager Europa-Parlamentet sig af problemerne.

unge mennesker Nyheder 01:18

Ungdomsbeskæftigelse i EU: MEP'erne skubber på for innovative tilgange

Samfund -

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er lanceret i 2013 og leverer økonomisk støtte til regioner, der kæmper med høje ungdomsarbejdsløshedsniveauer. MEP'erne ønsker nu, at medlemsstaterne skal spille deres rolle og fremme sådanne nødvendige reformer med langsigtet, bæredygtigt ungdomsarbejde som mål.

STEVENS Nyheder 01:37

Handicap i EU: lang vej til ligestilling

Samfund -

For at sikre handicappede ligelig repræsentation og samme muligheder i samfundet og på arbejdspladsen, ønsker Europa-Parlamentet at udvide EUs overordnede handicapstrategi og i den forbindelse gøre noget ved problemer som ligestilling, fattigdom og diskrimination. MEP Helga Stevens har længe været involveret i kampen for handicappedes rettigheder. Hun gør gældende, at der kan gøres mere for handicappede med hensyn til repræsentation og inklusivitet.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden