Jean-Claude Juncker Nyheder 02:07

Unionens tilstand 2018

EU-anliggender -

Den 12. september holdt Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sin fjerde og sidste tale om Unionens tilstand for Parlamentet i Strasbourg. Han opfordrede til et stærkt og forenet Europa, idet han advarede mod populismens farer. Otte måneder før Europa-valget skitserede debatten en ambitiøs vej for Den Europæiske Union med 27 lande i Strasbourg.

thumbnail Nyheder 01:21

En plaststrategi i en cirkulær økonomi

EU-anliggender -

At gøre alle plastemballager genbrugelige inden 2030 er blandt målene for en ny strategi, som Europa-Parlamentet behandler. De nye foranstaltninger skal hjælpe de europæiske lande med at reducere den mængde ​​plastaffald, de stadig producerer, og begrænse dens ødelæggende indvirkning på vores miljø, klima, sundhed og økonomi.

Laboratorium Nyheder 01:45

Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Samfund -

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.

Det Europæiske Solidaritetskorps Nyheder 01:30

Det Europæiske Solidaritetskorps

EU-anliggender -

Det europæiske solidaritetskorps er et nyt initiativ, der skal bringe unge europæere sammen for at hjælpe andre over hele EU. Parlamentet har presset på for at få friske midler til solidaritetskorpset. Yderligere aktiviteter som miljøbeskyttelse og at hjælpe migranter er også planlagt til at skulle blive en del af ordningen.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden