rørledning gul og rød Nyheder 01:30

Mere solidaritet i gasforsyningen

Økonomi -

Europa-Parlamentet afslutter behandlingen af en ny forordning, der skal værne om sikkerheden i gasforsyningen til EU. Medlemsstater, der står over for alvorlig gasmangel, vil ifølge nye solidaritetsregler kunne regne med hjælp fra nabolandene.

infografik Nyheder 01:26

Wifi for alle: at fylde kløften

Samfund -

I forbindelse med, at EU er på vej til at opbygge et virkelig digitalt samfund, er det vigtigt at bygge bro over det digitale skel mellem byområder og landområder. WiFi4EU-ordningen har til formål at bringe gratis internetforbindelse af høj kvalitet ud til tusinder af lokalsamfund.

Tre vindmøller på en mark 01:45

Fælles mål: Energiunionen

Verden -

Hvad betyder din energikilde for dig? Måske mere rammende: Hvad vil den betyde for dine børn? Luftforurening og uforudsigelige brændstofpriser plager Europa - der skal træffes foranstaltninger. Den Europæiske Union arbejder på at skabe forandringer. Kooperativer som Ecopower eksemplificerer EU's skifte fra fossile og nukleare brændstoffer til vedvarende energi. De hjælper os med at realisere EU's løfte om at reducere drivhusgasser og skabe en koordineret Energiunion.

Gruppe af unge mennesker stående rundt om et bord og som holder et møde 03:08

Fælles mål: Den sociale dimension

Samfund -

Ungdomsarbejdsløshed er en af de største udfordringer i nogle EU-lande. I Portugal, for eksempel. Sérgio Olivera administrerer en beskæftigelsesordning i Portugal, som hjælper unge med at finde arbejde. EU støtter projekter som dette og indfører samtidig en europæisk søjle med sociale rettigheder, der skal integrere disse spørgsmål i sine kerneværdier. Med flere midler til sociale ordninger som Sergios vil EU være i stand til at give flere borgere et bedre liv.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden