Billede af affald Nyheder 02:43

Hvad skal man stille op med Europas affald?

Økonomi -

Det er nødvendigt for Europa for at reducere deponering og madspild og at håndtere og genanvende emballageaffald bedre: dette er de vigtigste mål for den "affaldspakke", der skal vedtages af Europa-Parlamentet på marts-mødet i Strasbourg.

To minearbejdere med hjelmlygter, der sidder på gulvet i en mine. 04:23

Konfliktmineraler: Sandheden om din smartphone

Økonomi -

Vi bruger alle sammen elektroniske apparater såsom mobiltelefoner, men hvor kommer de materialer, de er fremstillet af, fra? Bly, wolfram, tantal og guld fire af de mest almindelige "konfliktmineraler", som er kendt under den samlede betegnelse 3TG'er. Minedriften omkring disse mineraler forårsager usikkerhed og overtrædelse af menneskerettighederne i mange områder. Bevæbnede grupper kæmper om den illegale handel med dem. Fairphone er en fabrikant, som påtager sig et ansvar for at sikre, at virksomhedens forsyningskæde anvender mineraler, der er fremskaffet på lovlig vis. Europa-Parlamentet forsøger at opnå større transparens i forbindelse med forsyningskæderne ved hjælp af obligatoriske OECD due diligence-systemer.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden