Miniature Nyheder 01:28

3D-print: Parlamentet ser på ny teknologi

EU-anliggender -

Med den voksende popularitet som 3D-print nyder, ændrer teknologien på virksomhedernes funktionsmåde og folks arbejdsform. Men med den nye produktionsfront opstår der spørgsmål om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, som Europa-Parlamentet arbejder på at løse.

Unge europæere Nyheder 01:13

Oplev EU med tog

Samfund -

Til sommer vil 15.000 18-årige på baggrund af et forslag fra Europa-Parlamentet modtage et gratis rejsekort, så de kan opleve Europa med tog.

Miniature Nyheder 01:32

Eurobarometer 2018: Rekordstøtte til EU

EU-anliggender -

Årets Eurobarometer gav over 27.000 europæere mulighed for at fortælle nøjagtigt, hvad de tænker på. Deres synspunkter bidrager til at skabe et øjebliksbillede af Europa i dag og give et glimt af, hvad der er behov for i fremtiden.

infografik Nyheder 01:20

EU-valg: spidskandidatproceduren

EU-anliggender -

I 2014 var de europæiske vælgere for første gang i EU's historie med til at bestemme, hvem der skulle udnævnes til kommissionsformand, takket være spidskandidatproceduren. Da parlamentsvalget nærmer sig, ser vi på, hvordan dette system, der udpeger spidskandidater, fungerer.

Lagring af personlige data i skyen 00:49

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR)

Samfund -

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018 og harmoniserer reglerne for beskyttelse af persondata på tværs af EU-landende. Forordningen beskytter europæerne, giver dem kontrol over deres personlige data og ændrer den måde, hvorpå organisationer håndterer persondata og borgernes privatliv.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden