Miniature Nyheder 01:29

Et nyt europæisk rejsesystem til forbedring af grænsekontrollen

EU-anliggender -

Et nyt europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) skal styrke EU's grænsekontrol. Tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visum, skal ansøge om rejsetilladelse, før de kommer til EU. Ansøgningssystemet er designet til at være hurtigt, effektivt og let at bruge.

infografik Nyheder 01:20

EU-valg: spidskandidatproceduren

EU-anliggender -

I 2014 var de europæiske vælgere for første gang i EU's historie med til at bestemme, hvem der skulle udnævnes til kommissionsformand, takket være spidskandidatproceduren. Da parlamentsvalget nærmer sig, ser vi på, hvordan dette system, der udpeger spidskandidater, fungerer.

Miniature Nyheder 01:28

3D-print: Parlamentet ser på ny teknologi

EU-anliggender -

Med den voksende popularitet som 3D-print nyder, ændrer teknologien på virksomhedernes funktionsmåde og folks arbejdsform. Men med den nye produktionsfront opstår der spørgsmål om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, som Europa-Parlamentet arbejder på at løse.

Miniature Nyheder 01:19

Mere fair landbrugsdrift i EU efter 2020

EU-anliggender -

Parlamentet reformerer sin EU-dækkende landbrugsramme: Den fælles landbrugspolitik. Medlemmerne har ambitiøse planer med reformen, fra at gøre finansieringen mere fair, til at yde mere støtte til unge og nye landmænd samt betrængte regioner og at sikre, at EU's landmænd bliver bedre rustet til at modstå kriser.

Miniature Nyheder 01:32

Eurobarometer 2018: Rekordstøtte til EU

EU-anliggender -

Årets Eurobarometer gav over 27.000 europæere mulighed for at fortælle nøjagtigt, hvad de tænker på. Deres synspunkter bidrager til at skabe et øjebliksbillede af Europa i dag og give et glimt af, hvad der er behov for i fremtiden.

Laboratorium Nyheder 01:45

Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Samfund -

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden