economy Nyheder 01:29

Tackling trade dumping

Økonomi -

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

En animeret grafik, som fremhæver afskaffelsen af roaminggebyrer i 2017. Nyheder 00:36

Slut med roaming

Økonomi -

Hvorfor skal det koste ekstra at ringe til familie og venner fra et andet EU-land? Fra og med juni 2017 afskaffes roaminggebyrer i Europa. Europa-Parlamentet har kæmpet for dette forbud ved konsekvent at sætte loft over gebyrerne siden 2007. Nu kan du ringe, sende sms-beskeder eller gå på internettet i hele EU til samme pris som derhjemme.

Animation, der viserer Brexit-forhandlinger mellem EU og Storbritannien. Nyheder 01:23

Røde linjer i Brexit-forhandlinger

EU-anliggender -

Storbritannien har indledt den formelle proces med henblik på at trække sig ud af EU. Europa-Parlamentet har identificeret sine røde linjer i forhandlingerne. De omfatter at sætte borgernes interesser først, og at Storbritannien honorerer sine forpligtelser i forhold til EU-budgettet. Denne video giver et indblik i Parlamentets prioriteter.

Infografik Nyheder 04:57

Portrætter af Erasmus-generationen

Samfund -

Christine studerede arkitektur i Athen, Michele tog til Budapest - begge som Erasmus-studerende. De er en del af en generation, hvis liv blev formet af Erasmus-programmet.

Forurening Nyheder 01:28

Indsatsdeling: Fremme af Europas ambitiøse klimamål

Økonomi -

Den Europæiske Union har fastsat ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasemissionerne. De europæiske lovgivere arbejder sig gennem EU's væsentligste klimaværktøj, forordningen om indsatsdeling. Denne lovgivning dækker ca. 60% af EU's drivhusgasser.

infografik Nyheder 01:27

EU's blå kort: at fylde kvalifikationkløften

Økonomi -

EU-medlemsstaterne står over for mangel på arbejdskraft inden for en række nøglesektorer. Europa vil kunne få brug for op til 756.000 IT-faglærte og omkring en million uddannede sundhedsmedarbejdere i 2020. En revideret blå kortordning har til formål at tiltrække flere af verdens bedste og kvikkeste.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden