Boge og Beres infografik Nyheder 02:23

Europas fremtid: Eurozonen skal være stærkere (Pervenche Berès/Reimer Böge)

EU-anliggender -

Europa-Parlamentet har vedtaget et sæt på tre resolutioner om udforskning af den fremtidige udvikling af Den Europæiske Union. To af ordførerne, Pervenche Berès og Reimer Böge, ønsker at bringe euroområdets økonomier tættere sammen for at gøre dem mere modstandsdygtige over for eksterne chok. Et særligt budget for Eurozonen er et af ​​deres centrale forslag.

Elmar Brok infografik Nyheder 02:07

Europas fremtid: Få mest muligt ud af Lissabontraktaten (Elmar Brok)

EU-anliggender -

Europa-Parlamentet har vedtaget tre resolutioner, der undersøger den Den Europæiske Unions fremtidige udvikling. En af ordførerne, Elmar Brok, opfordrer EU til at drage fuld fordel af Lissabontraktaten, hvis politiske potentiale endnu ikke er fuldt udnyttet. EU bør for eksempel bevæge sig i retning af større gennemsigtighed og en fælles forsvarspolitik.

Justin Trudeau Nyheder 01:28

Bommen løftes for barrierefri handel med Canada

Økonomi -

Europa-Parlamentet har godkendt den historiske Samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) og ryddet en af ​de sidste forhindringer af vejen Aftalen har været syv år undervejs og skal lette handelshindringerne mellem Canada og EU; den mangler stadig at blive ratificeret af de nationale parlamenter.

Produktion Nyheder 02:06

MEP'er presser på for reformer af kulstofhandel

Økonomi -

Den europæiske lofts- og handelsordning er den første af sin art i verden, der søger at begrænse kulstofemissioner med det frie markeds værktøjer ... og den trænger i alvorlig grad til en ajourføring Parlamentets ordfører på projektet, Ian Duncan, står i spidsen for forhandlinger om hastende reformer.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden