Mand, der spiller cricket 03:14

Flygtningeintegration: Overskridelse af grænser

Samfund -

Modtagelse af flygtninge er ikke kun et spørgsmål om asylprocedurer eller at stille den nødvendige internationale beskyttelse til rådighed, det er også et spørgsmål om at hjælpe mennesker med at finde en plads i vores samfund. Integration kan også give værtslandene mange kulturelle og økonomiske fordele. Der er mange inspirerende flygtningehistorier i Europa. Det kan være cricketspillere i Frankrig, tolke i Tyskland eller prisbelønnede fotografer i Italien. EU er bygget på enhed gennem forskellighed, men det er op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil tillade flygtninge at komme ind i deres lande.

Boge og Beres infografik Nyheder 02:23

Europas fremtid: Eurozonen skal være stærkere (Pervenche Berès/Reimer Böge)

EU-anliggender -

Europa-Parlamentet har vedtaget et sæt på tre resolutioner om udforskning af den fremtidige udvikling af Den Europæiske Union. To af ordførerne, Pervenche Berès og Reimer Böge, ønsker at bringe euroområdets økonomier tættere sammen for at gøre dem mere modstandsdygtige over for eksterne chok. Et særligt budget for Eurozonen er et af ​​deres centrale forslag.

Elmar Brok infografik Nyheder 02:07

Europas fremtid: Få mest muligt ud af Lissabontraktaten (Elmar Brok)

EU-anliggender -

Europa-Parlamentet har vedtaget tre resolutioner, der undersøger den Den Europæiske Unions fremtidige udvikling. En af ordførerne, Elmar Brok, opfordrer EU til at drage fuld fordel af Lissabontraktaten, hvis politiske potentiale endnu ikke er fuldt udnyttet. EU bør for eksempel bevæge sig i retning af større gennemsigtighed og en fælles forsvarspolitik.


Om EuroparlTV

EuroparlTV er Europa-Parlamentets web-videoservice og har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa.

Gå til siden

Kontakt os

Du kan stille spørgsmål, bede om information og fremkomme med forslag til EuroparlTV via vores emailservice. Emnerne skal ligge inden for Europa-Parlamentets virkefelt. Du vil modtage svar inden for en rimelig frist.

Gå til siden