Siden blev ikke fundet eller eksisterer ikke længere (fejl 404)

 • thumbnail 01:21 News

  Nye regler for de audiovisuelle medier

  EU-anliggender - 26-09-2018 08:00

  Internettet har dramatisk ændret, hvordan vi forbruger film, videoer og fjernsynsudsendelser. Parlamentet ser på en opdatering af reglerne for at følge trop med dette skiftende landskab og beskytte børn bedre mod upassende materiale samt støtte europæiske produktioner.

 • Miniature Fem emner 01:00 News

  Fra Unionens tilstand til ophavsret: fem emner fra Strasbourg

  EU-anliggender - 14-09-2018 08:00

  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdt sin sidste tale om Unionens tilstand. Medlemmerne stemte om digitale ophavsretlige regler, foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge samt en plaststrategi. Parlamentet opfordrer Rådet til at indlede disciplinære tiltag mod Ungarn.

 • thumbnail 01:49 News

  Nye ophavsretlige regler for den digitale tidsalder

  EU-anliggender - 12-09-2018 20:00

  Parlamentet har vedtaget at opdatere de ophavsretlige regler på det digitale indre marked for at sikre rimelig betaling samt anerkendelse af kunstnere, nyhedsudgivere, forfattere og optrædende.

 • Jean-Claude Juncker 02:07 News

  Unionens tilstand 2018

  EU-anliggender - 12-09-2018 15:00

  Den 12. september holdt Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sin fjerde og sidste tale om Unionens tilstand for Parlamentet i Strasbourg. Han opfordrede til et stærkt og forenet Europa, idet han advarede mod populismens farer. Otte måneder før Europa-valget skitserede debatten en ambitiøs vej for Den Europæiske Union med 27 lande i Strasbourg.

Hjemmeside

Besøg vores hjemmeside og se vores nyeste videoer om Europa-Parlamentets virksomhed.

Gå til siden

Kontakt os

Borgerne kan benytte en elektronisk brevkasse til at stille spørgsmål, anmode om oplysninger samt stille forslag til Europa-Parlamentet. Alle henvendelser skal dreje sig om områder, EU beskæftiger sig med. Svarene på henvendelserne videresendes inden for en rimelig frist.

Gå til siden