Programmes

Der bremses ned på bilemissioner

Sikkerhed

Fra emballageaffald til økologiske fødevarer: på dagsordenen i Strasbourg

Stigende tillid til det økologiske boom

Roma week

Reparer, brug og igen og genbrug!

Cirkulær økonomi: Europa tager sig sammen

Bedre energimæssig ydeevne for bygninger

På dagsordenen: streaming henover grænserne, eCall, pressefrihed og mere

På dagsordenen: fra vacciner til ofre for terrorisme og gasmarkedet

Fra budget til skatteunddragelse, fem emner at huske på fra Strasbourg

Bag scenen på et plenarmøde

Nye budgetressourcer skal klare nye udfordringer for EU

Grænseoverskridende pakkelevering i EU

På dagsordenen i Strasbourg: selskabsskat, budget og Brexit

Europass, passet til mobilitet for EU-borgere

Europa-Parlamentet og Brexit

Europas budget bliver fremtidssikret

FFR: en EU-budgetramme for fremtiden

Styrkelse af kvinders tilstedeværelse i medierne

Bekæmpelse af terrorisme: afskæring af pengestrømme til jihadister

Forbrugerbeskyttelse bør være den samme online og offline

På dagsordenen i Bruxelles: bier, beskatning og terrorisme

Hvor meget koster EU mig?

Ingen makeup til dyr

På dagsordenen i Bruxelles: FFR, dyreforsøg og adgang til elektricitet

Fra post-Brexit til ændring af sommertid. Fem emner fra Strasbourg

EU-Tyrkiet: At komme ud af dødvandet

På vej mod ophøret af ​​geoblokering i Europa

Fra geoblokering til reducerede emissioner og et udvalg om pesticider