Programmes

EU's flerårige budget: Klar til nye realiteter

Rom-traktatens 60-års jubilæum

De menneskelige omkostninger ved fast fashion: der skal være en obligatorisk ramme

Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet er blevet iskolde

Konfliktmineraler: Sandheden om din smartphone

Skærp sanktionerne for vanrøgt af heste

Fra genanvendelse af affald ti kaninerl: Fem tal at huske fra Strasbourg

Online demokrati: hvordan det offentlige går digitalt

Sikkerhed og velfærd i fødekæden

Cirkulær økonomi: den plads, vi spilder

På dagsordenen: aktionærernes rettigheder, "blodmineraler," fødevareinspektioner og affald

Hvad skal man stille op med Europas affald?

Begrænsning af Europas appetit på palmeolie

Styrkelse af kvinder: en udfordring for det moderne Europa

Fra EU-borgere i UK til visumfri indrejse i USA: 5 tal at huske fra denne uge i Bruxelles

Juncker: "Hvor er du på vej hen, Europa?"

Bilemissioner: undersøgelsesudvalg uddrager lære af skandalen

Flygtningeintegration: Overskridelse af grænser

Forvaltning af arktiske interesser

På dagsordenen: E-demokrati, mobilroaming, gensidighed på visumområdet og læren fra skandalen om bilemissioner

Europas fremtid: Eurozonen skal være stærkere (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Europas fremtid: Få mest muligt ud af Lissabontraktaten (Elmar Brok)

Europas fremtid: Europa "er inde i en eksistentiel krise" (Guy Verhofstadt)

Fem tal fra plenarmødet i februar 2017

MEP'er presser på for reformer af kulstofhandel

Udskiftning af farlige pesticider

På dagsordenen i Strasbourg: Handelsaftale EU-Canada, anti-terrorregler og Europas fremtid

Flere kvinder inden for naturvidenskaben

EU Parlamentet skal stemme om handelsaftale med Canada

EU's bilbranche: klodser bremsen for svig