Indsatsdeling: Fremme af Europas ambitiøse klimamål

Økonomi - - 01:28

Indlejr denne video:

Den Europæiske Union har fastsat ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasemissionerne. De europæiske lovgivere arbejder sig gennem EU's væsentligste klimaværktøj, forordningen om indsatsdeling. Denne lovgivning dækker ca. 60% af EU's drivhusgasser.

Udskrift: