Europas budget bliver fremtidssikret

Økonomi - - 01:14

Indlejr denne video:

Parlamentet arbejder på EU's næste langsigtede budget. Den flerårige finansielle ramme (FFR) efter 2020 skal være mere ambitiøs for at finansiere både gamle og nye prioriteter. MEP'erne vil stemme om Parlamentets prioriteringer påplenarmødet i marts i Strasbourg.

Udskrift: