FFR: en EU-budgetramme for fremtiden

Økonomi - - 00:59

Indlejr denne video:

Den flerårige finansielle ramme giver EU en længere periode til at gennemføre sine politikker og gøre dem effektive. Parlamentet arbejder på den næste flerårige finansielle ramme for 2021 og tiden efter.

Udskrift: