Nye regler strømliner skibspassagerdata for at muliggøre hurtig redning

Økonomi - - 01:20

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet opdaterer reglerne for passagerskibe og færger for at lukke smuthuller i sikkerhedsinspektioner og udvide anvendelsesområdet til at omfatte nye typer af skibe. Reglerne kræver også digital overførsel af personoplysninger til nationale myndigheder, således at oplysningerne kan videregives til redningstjenester og familier i tilfælde af en ulykke.

Udskrift: