Skatteunddragelse skal underkastes permanent undersøgelse

Økonomi - - 01:46

Indlejr denne video:

Efter lækagen af Paradis-papirerne vil parlamentsmedlemmerne antagelig kræve oprettelse af et særligt undersøgelsesudvalg, og i sidste ende af et permanent stående udvalg, med henblik på at kaste lys over forseelser på skatteområdet. De endelige henstillinger fra Undersøgelsesudvalget om hvidvask af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (PANA) kommer til afstemning på plenarmødet i december. De sigter mod at fremskynde gennemførelsen af ​​lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge.

Udskrift: