Det indre marked på 25: mange resultater, nye udfordringer forude

Økonomi - - 01:30

Indlejr denne video:

I løbet af 25 års eksistens er det indre marked vokset fra 12 til 28 EU-medlemmer og strækker sig til Norge, Island og Lichtenstein (EØS-lande) og til Schweiz via bilaterale aftaler. Trods usikkerhed og udfordringer fortsætter EU's frihandelsområde med at udøve en hidtil uset tiltrækning over hele kontinentet.

Udskrift: