3D-print: Parlamentet ser på ny teknologi

EU-anliggender - - 01:28

Indlejr denne video:

Med den voksende popularitet som 3D-print nyder, ændrer teknologien på virksomhedernes funktionsmåde og folks arbejdsform. Men med den nye produktionsfront opstår der spørgsmål om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, som Europa-Parlamentet arbejder på at løse.

Udskrift: