Fem emner at tage med fra Strasbourg

EU-anliggender - - 01:00

Indlejr denne video:

Fra paradis-papirer, anti-dumpingregler, beskyttelse af forbrugerne online til Lux-filmprisen 2017 og lovgivningen om asylsøgere, her er de fem emner, der kan tages med fra plenarmødet.

Udskrift: