Fem emner at huske på fra denne uge: fra talen om Unionens tilstand til skovene

EU-anliggender - - 00:59

Indlejr denne video:

Fem emner at huske på fra plenarmødet i Strasbourg: talen om Unionens tilstand, solidaritet i gasforsyningen, våbeneksportkontrol, skovbeskyttelse, lettere adgang til tjenesteydelser og varer for handicappede.

Udskrift: