Bedre energimæssig ydeevne for bygninger

EU-anliggender - - 01:59

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet opsætter nye mål for medlemslandene for at sikre, at bygninger i EU bliver energieffektive. Landene vil blive opfordret til at eftergøre de banebrydende erfaringer med lavenergiboliger, der er blevet afprøvet blandt andet i Tyskland og Danmark.

Udskrift: