Bilemissioner: undersøgelsesudvalg uddrager lære af skandalen

EU-anliggender - - 02:24

Indlejr denne video:

I deres endelige rapport efter en årelang undersøgelse afgiver medlemmerne af det udvalg, der blev nedsat for at undersøge skandalen om bilemissioner, løfte om strengere kontrol med og strikte gennemførelse af reglerne på europæisk plan.

Udskrift: