På dagsordenen: streaming henover grænserne, eCall, pressefrihed og mere

EU-anliggender - - 00:52

Indlejr denne video:

Under Parlamentets samling til en udvalgsuge i Bruxelles arbejder MEP'erne på at reducere risikoen for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen samt pressefrihed. De vil også undersøge Europa-Kommissionens udnævnelse af dens nye generalsekretær, Martin Selmayr.

Udskrift: