På dagsordenen: Skovrydning, Panama-papirer, mediepluralisme mv,

EU-anliggender - - 00:59

Indlejr denne video:

MEP'er er klar til at tage fat på problemer med skovrydning, mediepluralisme, en opfølgning på afsløringen af Panama-papirerne og meget mere.

Udskrift: