På dagsordenen: fra udveksling af grænseinformation til finansiering af ren energi

EU-anliggender - - 00:59

Indlejr denne video:

Parlamentsudvalg tager fat på spørgsmål fra bedre retshåndhævelse ved de ydre grænser gennem varsling og informationsudveksling til finansiering af ren energi samt retsstatsprincippet i Polen.

Udskrift: