På dagsordenen i Bruxelles: fra balancen mellem arbejde og fritid til chikane

EU-anliggender - - 00:55

Indlejr denne video:

Parlamentet er klar til takle emner som balancen mellem arbejde og fritid for forældre og omsorgspersoner, styrke forsvaret mod cybertrusler, slå ned på seksuel chikane, etablere en digital portal og tage sig af varierende kvalitet og sammensætning af produkter mellem landene i det indre marked.

Udskrift: