På dagsordenen: udstationerede arbejdstagere, panama-papirer, e-persondata og mere

EU-anliggender - - 00:59

Indlejr denne video:

Flere dele af EU-lovgivningen, blandt andet om udstationerede arbejdstagere, databeskyttelse og Dublin-forordningen om asylansøgere er på udvalgenes dagsordener. På bordet ligger også resultaterne af undersøgelsen om panama-papirerne, kvinders kræftformer og meget mere.

Udskrift: