På dagsordenen: aktionærernes rettigheder, "blodmineraler," fødevareinspektioner og affald

EU-anliggender - - 00:59

Indlejr denne video:

Det ligger en travl uge forude for MEP'erne. De vil komme til at behandle spørgsmål som øgede aktionærrettigheder i EU-selskaber, neddrosling af handelen med "blodmineraler," forbedring af fødevareinspektioner samt bedre affaldshåndtering og cirkulær økonomi.

Udskrift: