På dagsordenen: budgettet for 2018, forurenede æg, kræft på arbejdspladsen og meget mere

EU-anliggender - - 00:49

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet skal drøfte en række centrale spørgsmål, herunder budgettet for 2018, EUs solidaritetsfond, retsstatsprincippet i Polen, skandalen om de forurenede æg samt beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Udskrift: