Forbrugerbeskyttelse bør være den samme online og offline

EU-anliggender - - 00:37

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet ønsker, at de samme regler anvendes, uanset om forbrugerne køber et produkt online eller i en lokal butik. Målet er at sikre et højere niveau af forbrugerbeskyttelse overalt i EU.

Udskrift: