EU-Parlamentet opfordrer indtrængende til genovervejelse af vores landbrugsmodel

EU-anliggender - - 01:30

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet opfordrer til en gradvis udfasning af glyfosat, et stof, der findes i almindelige ukrudtsmidler og i vid udstrækning anvendes af husholdninger og landbrug. MEPerne ønsker en genovervejelse af landbrugsmodellen, så den også kommer til at omfatte alternativer som integreret skadedyrsbekæmpelse.

Udskrift: