EU presser på for at få et obligatorisk EU-åbenhedsregister

EU-anliggender - - 01:32

Indlejr denne video:

Som svar på de europæiske borgeres bekymring med hensyn til EU-institutionernes uafhængighed blev der oprettet et europæisk åbenhedsregister i 2011. Nu ønsker EU at gøre det obligatorisk.

Udskrift: