Mere fair landbrugsdrift i EU efter 2020

EU-anliggender - - 01:19

Indlejr denne video:

Parlamentet reformerer sin EU-dækkende landbrugsramme: Den fælles landbrugspolitik. Medlemmerne har ambitiøse planer med reformen, fra at gøre finansieringen mere fair, til at yde mere støtte til unge og nye landmænd samt betrængte regioner og at sikre, at EU's landmænd bliver bedre rustet til at modstå kriser.

Udskrift: