Fra antidumping til økodesign: fem emner at tage med fra Strasbourg

EU-anliggender - - 01:00

Indlejr denne video:

Luxembourgs premierminister og den colombianske samt den guineanske præsident besøgte Parlamentet. Parlamentet drøftede EU-budgettet efter 2020, og stemte for forordninger om antidumping, udstationerede arbejdstagere og økodesign.

Udskrift: