Fra Brexit-betingelser til ny forordning om medicinsk udstyr: 5 tal at huske fra Strasbourg

EU-anliggender - - 01:00

Indlejr denne video:

Fem tal at huske fra plenarmødet denne uge: betingelser for en Brexit-aftale, strengere regulering af biler og medicinsk udstyr, et mere fleksibelt EU-budget samt udfasning af palmeolie i biobrændsel i 2020.

Udskrift: