Fra flygtninge til madspild. 5 emner på dagsordenen i Strasbourg

EU-anliggender - - 01:00

Indlejr denne video:

Fem emner på plenarforsamlingens dagsorden: en forpligtelse til at omplacere flygtninge, Ungarns brud på EU-værdier, grænseoverskridende online streaming, et besøg fra FN og måder at reducere madspild på

Udskrift: