Fra atomaftalen med Iran til droner: på dagsordenen i Strasbourg

EU-anliggender - - 00:57

Indlejr denne video:

Hollands premierminister Mark Rutte kommer til Parlamentet for at tale om Europas fremtid og medlemmerne drøfter den iranske atomaftale, finansiel bistand til Ukraine, nye regler om ubemandede flyvemaskiner og reducering af CO2-emissioner fra tunge køretøjer.

Udskrift: