Fra Unionens tilstand til ophavsret: fem emner fra Strasbourg

EU-anliggender - - 01:00

Indlejr denne video:

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdt sin sidste tale om Unionens tilstand. Medlemmerne stemte om digitale ophavsretlige regler, foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge samt en plaststrategi. Parlamentet opfordrer Rådet til at indlede disciplinære tiltag mod Ungarn.

Udskrift: