Hjælp til at få mennesker tilbage på arbejdsmarkedet

EU-anliggender - - 01:10

Indlejr denne video:

Hvordan kan Europa klare udfordringen med langtidsledighed? Parlamentet opfordrer til, at der i hele Europa gøres noget ved langtidsfravær fra jobmarkedet på grund af sygdom.

Udskrift: