Er EU stadig relevant?

EU-anliggender - - 00:52

Indlejr denne video:

Er Den Europæiske Union stadig relevant? Som handelsblok er vi stærkere sammen end hver for sig. Og sammen kan vi spille en større rolle på globale områder.