Styring af migrationsstrømmene

EU-anliggender - - 01:38

Indlejr denne video:

Europa er nødt til at finde på en mere effektiv strategi til styring af migrationen og til at tage hånd om problemets rod: Hovedbudskabet fra en konferencen på højt plan organiseret af Europa-Parlamentet, der samlede højtstående repræsentanter for EU og FN samt internationale eksperter og medlemmer af Europa-Parlamentet.

Udskrift: