MEPerne kæmper for billigere telefonsamtaler til andre EU-lande

EU-anliggender - - 01:21

Indlejr denne video:

Et "omvendt 112"-system til at advare borgerne i nødstilfælde, billigere telefonsamtaler til andre EU-lande og forbedret adgang generelt til telekommunikationsnetværk i hele EU: Det er det, et udkast til en udvalgsbetænkning fra Europa-Parlamentet opfordrer til.

Udskrift: