Meddelelse fra Koordinatoren for Børns Rettigheder

EU-anliggender - - 02:19

Indlejr denne video:

Søger du hjælp til at løse problemer med din tidligere ægtefælle eller partner med hensyn til jeres barns fremtid? Med udgangspunkt i varetagelsen af barnets tarv søger Europa-Parlamentets koordinator efter løsninger på forældres bortførelse af børn.