Røde linjer i Brexit-forhandlinger

EU-anliggender - - 01:23

Indlejr denne video:

Storbritannien har indledt den formelle proces med henblik på at trække sig ud af EU. Europa-Parlamentet har identificeret sine røde linjer i forhandlingerne. De omfatter at sætte borgernes interesser først, og at Storbritannien honorerer sine forpligtelser i forhold til EU-budgettet. Denne video giver et indblik i Parlamentets prioriteter.

Udskrift: