Redning af Europas bier

EU-anliggender - - 01:10

Indlejr denne video:

En betænkning fra Parlamentet fremhæver de problemer, Europas biavlssektor står overfor. Fra forfalsket honning til skadelige pesticider, der udsætter biopopulationer for fare, opfordrer MEPerne til ændringer for at hjælpe med at beskytte EUs bier.

Udskrift: