Europas fremtid: Få mest muligt ud af Lissabontraktaten (Elmar Brok)

EU-anliggender - - 02:07

Indlejr denne video:

Europa-Parlamentet har vedtaget tre resolutioner, der undersøger den Den Europæiske Unions fremtidige udvikling. En af ordførerne, Elmar Brok, opfordrer EU til at drage fuld fordel af Lissabontraktaten, hvis politiske potentiale endnu ikke er fuldt udnyttet. EU bør for eksempel bevæge sig i retning af større gennemsigtighed og en fælles forsvarspolitik.

Udskrift: