Tyrkiets forhandlinger om tiltrædelse i fokus

EU-anliggender - - 01:29

Indlejr denne video:

EU og Tyrkiets har opretholdt et strategisk partnerskab i årtier, og forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU har stået på siden 2005. På det seneste er relationerne dog blevet vanskeligere i takt med den stigende bekymring for demokratiets tilstand i Tyrkiet. MEP'er følger nøje med i udviklingstendenserne i landet, og tiltrædelsesforhandlingerne er i fare, hvis forholdene forværres.

Udskrift: