Fælles mål: Den sociale dimension

Samfund - - 03:08

Indlejr denne video:

Ungdomsarbejdsløshed er en af de største udfordringer i nogle EU-lande. I Portugal, for eksempel. Sérgio Olivera administrerer en beskæftigelsesordning i Portugal, som hjælper unge med at finde arbejde. EU støtter projekter som dette og indfører samtidig en europæisk søjle med sociale rettigheder, der skal integrere disse spørgsmål i sine kerneværdier. Med flere midler til sociale ordninger som Sergios vil EU være i stand til at give flere borgere et bedre liv.

Udskrift: