Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Samfund - - 01:45

Indlejr denne video:

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.

Udskrift: