Styrkelse af kvinders tilstedeværelse i medierne

Samfund - - 01:28

Indlejr denne video:

Kønsforskelle eksisterer fortsat, ikke mindst i medie- og informations- og kommunikationsteknologisektorerne. Europa-Parlamentet er bekymret over det billede, medierne giver af kvinder, og over det glasloft, de stadig støder på.

Udskrift: