Afstemning

Samfund - - 00:51

Indlejr denne video:

Der er EU-valg i maj 2019. Brug din stemmeret til at vælge, hvem der skal repræsentere dig i Europa-Parlamentet. Du kan stemme i både din egen og en anden medlemsstat, på et valgsted eller via post. Så sørg for, at du er optaget på valglisten!