Afstemningsudtalelser

Samfund - - 00:20

Indlejr denne video:

En ung vælger forklarer sin begrundelse for at stemme til EU-valget i maj 2019