WiFi4EU

Samfund - - 00:56

Indlejr denne video:

WiFi4EU er et EU-initiativ, der hjælper dig med at være på nettet overalt i Europa, uden reklamer og sikkert. Lokale myndigheder i EU-medlemslande kan søge om midler til etablering af internetpunkter og hotspots.

Udskrift: