En europæisk løsning for asylansøgere i Europa

Verden - - 01:25

Indlejr denne video:

Det Europæiske Asylstøttekontor ligger på Malta. Europa-Parlamentet arbejder på at styrke kontorets rolle i det fælleseuropæiske asylsystem med henblik på at hjælpe Europa med at håndtere flygtningestrømmene bedre.

Udskrift: