Begrænsning af Europas appetit på palmeolie

Verden - - 01:28

Indlejr denne video:

Palmeolieindustrien i Sydøstasien har haft katastrofale følger for lokalsamfund og miljø. Burde Europa vænne sig fra det kontroversielle stof? MEP'erne i Miljøudvalget siger, at biobrændstoffer bør være helt fri for palmeolie.

Udskrift: