Sakharovprisen for tankefrihed

Verden - - 00:51

Indlejr denne video:

Respekten for menneskerettigheder er en af ​​Den Europæiske Unions grundlæggende værdier. Enhver tilsidesættelse af disse rettigheder påvirker de demokratiske principper, som vores samfund bygger på. Europa-Parlamentet bekæmper sådanne tilsidesættelser gennem lovgivningsmæssige tiltag og ved at indskrive menneskerettighederne i sine udenrigshandelsaftaler. Europa-Parlamentet støtter også menneskerettighederne ved at uddele den årlige Sakharovpris for tankefrihed til personer, der har ydet et særlig betydningsfuldt bidrag i kampen for menneskerettigheder.

Udskrift: