Dine resultater

Viser 1-8 af 4.357 videoer

Bekæmpelse af medicinresistente infektioner

Samfund - 21.06.2018 - 08:00

Antimikrobiel resistens er et voksende globalt problem, som lægelige specialister frygter vil dræbe flere mennesker end kræft i 2050, hvorfor Parlamentet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kraftigere forebyggende foranstaltninger.

3D-print: Parlamentet ser på ny teknologi

EU-anliggender - 20.06.2018 - 08:00

Med den voksende popularitet som 3D-print nyder, ændrer teknologien på virksomhedernes funktionsmåde og folks arbejdsform. Men med den nye produktionsfront opstår der spørgsmål om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, som Europa-Parlamentet arbejder på at løse.

Shaping Europe’s future through research

Samfund - 05.06.2018 - 14:00

An event organised by the Science Technology Options Assessment Panel (STOA) and the European Research Council (ERC) aimed to bridge the gap between policy and science. Some of Europe’s top young researchers met with members to plunge into some of the questions and challenges facing the world of scientific research.

Mere fair landbrugsdrift i EU efter 2020

EU-anliggender - 31.05.2018 - 10:00

Parlamentet reformerer sin EU-dækkende landbrugsramme: Den fælles landbrugspolitik. Medlemmerne har ambitiøse planer med reformen, fra at gøre finansieringen mere fair, til at yde mere støtte til unge og nye landmænd samt betrængte regioner og at sikre, at EU's landmænd bliver bedre rustet til at modstå kriser.