Valg til Europa-Parlamentet

 • september 2018

  Miniature Fem emner 01:00

  Fra Unionens tilstand til ophavsret: fem emner fra Strasbourg

  EU-anliggender - 14.09.2018 08:00

  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdt sin sidste tale om Unionens tilstand. Medlemmerne stemte om digitale ophavsretlige regler, foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge samt en plaststrategi. Parlamentet opfordrer Rådet til at indlede disciplinære tiltag mod Ungarn.

  Jean-Claude Juncker 02:07

  Unionens tilstand 2018

  EU-anliggender - 12.09.2018 15:00

  Den 12. september holdt Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sin fjerde og sidste tale om Unionens tilstand for Parlamentet i Strasbourg. Han opfordrede til et stærkt og forenet Europa, idet han advarede mod populismens farer. Otte måneder før Europa-valget skitserede debatten en ambitiøs vej for Den Europæiske Union med 27 lande i Strasbourg.

 • august 2018

  MEP'er i parlamentsbygningen til venstre, kommissionsformand Juncker til højre 00:22

  Debat om Unionens tilstand 2018

  EU-anliggender - 29.08.2018 10:00

  Den årlige debat om Unionens tilstand afholdes i Europa-Parlamentet og fokuserer på EU's nøgleprioriteringer for det kommende år. Kommissionsformand Juncker taler til medlemmerne af Europa-Parlamentet om EU's fremtid og det kommende EU-valg.

  En ung europæisk vælger 00:51

  Afstemning

  Samfund - 28.08.2018 09:36

  Der er EU-valg i maj 2019. Brug din stemmeret til at vælge, hvem der skal repræsentere dig i Europa-Parlamentet. Du kan stemme i både din egen og en anden medlemsstat, på et valgsted eller via post. Så sørg for, at du er optaget på valglisten!